Tugas:
1. Jelaskan yang dimaksud kesamaan Nilai Perjuangan yang dapat menumbuhkan jiwa Patriotik.
Jawab: Patriotisme ialah semangat cinta tanah air; sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Dari jiwa patrotisme inilah dapat timbul nilai-nilai perjuangan untuk bangsa dan Negara.
2. Jelaskan Unsur Deklaratif dari terbentuknya sebuah negara!
Jawab: Bersifat Deklaratif, sifat ini ditunjukkan oleh adanya tujuan negara, undang undang dasar, pengakuan dari negara lain baik secara de jure maupun de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.
Pengakuan secara defacto adalah pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara yang dapat mengadakan hubungan dengan negara lain yang mengakuinya.
Pengakuan secara de jure adalah pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain dengan segala konsekuensinya.

Iklan